Kalite

KALİTE POLİTİKAMIZ

POLİFİL AMBALAJ A.Ş, tüm müşterilerinin gereksinim ve beklentilerini  doğru zamanda karşılamayı ve ürün kalitesinin sürekliliğini sağlamayı kalite politikasının temeli olarak görmektedir.

POLİFİL AMBALAJ A.Ş.’de kalite, çevre, iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili uygulamalar aşağıdaki ilkeler doğrultusunda yaşatılır.

-Tüm uygulamalarda ulusal ve uluslararası mevzuat ve yasalara öncelik verilir.

- Temel şirket ilkelerinden ödün verilmeden tüm sosyolojik ve teknolojik değişimlere uyum sağlanarak  sektörün ve yeniliklerin öncüsü olma sorumluluğuyla hareket edilir.

-Kalite, çevre, iş sağlığı ve iş güvenliği bilincinin geliştirilmesi için oluşturulan projeler hayata geçirilir ve bu bilincin sürekliliğini sağlamak amacı ile düzeltici faaliyetlerde bulunulur.

-Tedarikçiler, iş ortakları, müşteriler  ve çalışanlar ile karşılıklı güvene dayalı  ve sürekli öğrenen bir organizasyona sahip olma hedeflenir.

-Çevreyi ve bitki örtüsünü koruma konusunda en üst düzeyde hassasiyet gösterilir ve kaynakların bu duyarlılıkla kullanılması sağlanır.

-“Çalışanların mutluluğu" müşteri memnuniyetinde en önemli koşuldur. Kararlar, ilgili çalışanların görüşleri alınarak ve "katılımcılık" esasına göre oluşturulur. Bireylerin işleriyle ilgili yetki ve sorumluluk üstlenmeleri sağlanır. Herkesin işini benimsediği, yaptığı işten mutlu olduğu bir ortam hedeflenir.

BELGELENDİRME

HayFIL, Alman Tarım Birliği DLG tarafından, teknik özellikleri hem laboratuarlarda hem de tarla uygulamalarında onaylanarak dünya çapında geçerliliği olan Signum Test Sertifikası'nı almıştır.
POLİFİL Ambalaj A.Ş., bu sertifikaya sahip olan Türkiye'deki  İLK ve TEK firmadır.